Duurzaam Ondernemen

Menno Verheij
19 februari 2020 •

Duurzaam ondernemen, wat zijn de acties in jouw bedrijf? Steeds meer ondernemers zien commerciële kansen om duurzaam te ondernemen. Ongeveer 75% van de Nederlandse consumenten vindt het namelijk belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan maatschappij, milieu en welzijn van mensen (bron: Dossier Duurzaam 2017).
Niet alleen vanuit consumenten, maar ook vanuit leveranciers en afnemers neemt de druk toe om duurzaam te ondernemen.
Naast dat Reach veel waarde hecht aan duurzame partnerschappen met zowel klanten als leveranciers, omarmen we ook de Sustainable Development Goals van de VN. Onderstaand de twee SDG’s waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

SDG 8. Waardig werk en Economische groei

Voor bijna alle economieën wereldwijd blijft het creëren van goede banen een grote uitdaging. Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden creëren waarin mensen kunnen beschikken over gepast werk. Daarmee wordt de economie gestimuleerd zonder dat de natuur wordt benadeeld.

Onze actie voor SDG 8 richt zich op subdoel 8.2: tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie.

Hoe dan?

In 2019 namen we het initiatief voor Stichting ZaakVooruit. Met deze stichting willen we het lokale bedrijfsleven ondersteunen om meer werkgelegenheid te creëren. En ervoor te zorgen dat bedrijven in de regio (Amerstreek en Dongemond) gevestigd blijven. Meer informatie over Stichting ZaakVooruit en de partners waarmee we dit samen voor elkaar krijgen, vind je op zaakvooruit.nl.

Onze toegevoegde waarde ligt in het ontwikkelen van ijzersterke concepten, tekst en vormgeving. Om onze klanten snel te voorzien van middelen om campagnes te verspreiden hebben we de Reach Campaign Designer ontwikkeld. Supersnel onbeperkt banners maken via een online tool, natuurlijk volledig in huisstijl en foolproof. Dit is een innovatie waarmee onze klanten kosten besparen en het werk vergemakkelijkt.

SDG 13. Klimaatactie

Ieder land op elk continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Via subdoelen 13.2 en 13.3 geven wij invulling aan deze doelstelling door maatregelen inzake klimaatverandering te integreren in beleidslijnen, strategieën en planning.

Hoe dan?

Onze woon-werk kilometers, kilometers die we afleggen bij de klantbezoeken en energiegebruik worden gecompenseerd. Dit doen we via het FairClimateFund. We zorgen ook dat bij levering van fysieke producten er zo min mogelijk afstand afgelegd hoeft te worden. Waar mogelijk overleggen we met klanten en leveranciers via videocalls om zo reistijd en uitstoot te beperken.

In onze acquisitie richten we ons op bedrijven die we kunnen helpen op het gebied van communicatie over een duurzamere wereld en bewustwording op het gebied van klimaatverandering, CO2-reductie, etc.

Dit zijn momenteel de acties die we in onze dagelijkse praktijk toepassen. Als deze doelen volledig geïntegreerd zijn selecteren we nieuwe doelen. Elke keer weer een stap verder. Ook duurzaam aan de slag? Wij helpen je graag om dit op een goede manier te communiceren.

Ook leuk om te lezen