Brainstormen; op zoek naar goede ideeën

Menno Verheij
24 september 2018 •

Bijna iedereen is wel bekend met het fenomeen ‘brainstormen’. Maar brainstorm je volgens de regels van de kunst en, nog belangrijker, werkt het ook? Misschien heb je daarover nog nooit nagedacht en daarom ga ik hieronder kort in op het ‘brainstormen volgens Osborn’ (de grondlegger van het brainstormen), twee manieren van convergeren van ideeën en een aantal nuttige tips hoe je efficiënt kunt brainstormen.

Zes keer uniek. Maar toch hetzelfde

Osborn Brainstorm. Eerst het divergeren

Osborn verdeelde de brainstorm in twee delen. In deel 1 is enkel aandacht voor het genereren van ideeën (het divergeren). In dit deel is het door de deelnemers niet toegestaan om kritiek te geven op andermans ideeën. Iedereen mag onbeperkt roepen en het grote voordeel hiervan is dat bepaalde hiërarchische – of politieke – verhoudingen geen rol spelen. De voorzitter van de brainstorm noteert alle ideeën zodat iedereen kan meelezen. En het mooie is: alle ideeën zijn goed, probeer zoveel mogelijk ideeën te noemen maar laat je ook gerust inspireren door een idee van iemand anders.

Daarna het convergeren

Deel 2 is het convergeren. Hierbij ga je in op de afzonderlijke ideeën en bekijkt of ze haalbaar/gewenst zijn. Convergeren kan op veel manieren, waarvan ik onderstaande twee mogelijkheden de beste vind.

A. Intuïtief evalueren

Bij deze manier kijk je op basis van de uitgangspunten, doel en startvraag naar je conceptideeën. Je geeft intuïtief een oordeel over de waarde van de ideeën. Daarna maak je een shortlist van 5 ideeën en werkt deze uit om de haalbaarheid te bepalen.

B. PREF-er

In deze techniek is er aandacht voor het potentieel en de uitwerking van de ideeën. Hoe zit het met de risico’s? Hoe voelt het aan? Hoe kijk je aan tegen de inspanningen die er gedaan moeten worden?

Potential – Wat is het potentieel van het idee? Risk – Wat zijn de risico’s? Effort – Hoeveel inspanning moet ik doen bij dit idee? Feeling – Wat voor gevoel geeft dit idee?

Als je de verschillende ideeën naast elkaar wilt zetten en wilt vergelijken, dan kan je elk onderdeel een score geven, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10. Je krijgt zo inzicht in welk idee de voorkeur op basis van de PREF-parameters. Deze techniek kan je dus gebruiken bij de selectie vanuit een grotere groep ideeën.

Nog een aantal tips

  • Zorg dat de club niet te groot is, denk aan maximaal 6 mensen. Wil je met meer mensen brainstormen, maak dan meerdere groepen.
  • Wees bij aanvang duidelijk over de spelregels en handhaaf de regels (taak voorzitter) tijdens de brainstorm.
  • Bereid het goed voor door jezelf de volgende vragen te stellen: Wie nodig ik uit voor de brainstorm? en Wie is er voorzitter?
  • Formuleer duidelijk de doelstelling en de vraagstelling voor de creatieve ideeën.
  • Houd het kort, probeer in 1 tot 1,5 uur te divergeren.
  • Ga niet gelijk convergeren doe dit na een pauze of liever nog pas de dag daarna.

Het filmpje van Steven Johnson laat zien dat een goed idee ontstaat uit een ander ideeën.

 

Hoe doen we dat bij Reach

Bij Reach hebben we in de loop der jaren een eigen techniek ontwikkeld. Tijdens het divergeren laten we de ruimte om deze ideeën gelijk te convergeren. Dit maakt de shortlist van haalbare ideeën korter. Dit geeft veel snelheid aan het proces maar verlangt ervaring en gelijkwaardigheid van de deelnemers.

 

Ook leuk om te lezen