Logo’s met een verhaal

Logo’s met een verhaal

Elk zelf respecterend bedrijf heeft een logo. Van veel bedrijven kennen we het logo wel, maar het verhaal erachter niet. Wanneer je de verhalen achter een bekend logo hoort, ga je opeens anders tegen het icoon aankijken. Bij sommige logo’s zie je een detail pas als je...